Rode Burcht – € 120 / dag – € 145 / weekend (5m x 5m)

Rode burcht springkasteel


Paardje – € 95 / dag – € 115 / weekend (4,2m x 3,7m x 4,4m)


Mini- hindernissenbaan – € 120 / dag – € 145 / weekend (6m x 4m)

Mini- hindernissenbaan


Aap (overdekt) – € 120 / dag – € 145 / weekend (5m x 5,5m)


Leeuw (overdekt) – € 135 / dag – € 160 / weekend (5,5m x 5m x 3,8m)

Dino – € 120 / dag – € 145 / weekend (5,5m x 5m x 3,9m)

Unicorn – € 120 / dag – € 145 / weekend (5m x 5,5m x 4,5m)

Voetbal – € 120 / dag – € 145 / weekend (5,5m x 5m x 3,4m)

Krokodil – € 120 / dag – € 145 / weekend (5m x 5m)

Olifant – € 120 / dag – € 145 / weekend (5,5m x 5m x 3,5m)