Huurvoorwaarden: Tenten

 • De tenten worden door de verhuurder gebracht, geplaatst en terug opgehaald. Tenzij dit met de huurder anders werd overeengekomen. Wij vragen extra personen bij het opstellen én afbreken van de tenten, deze door de huurder voorzien.
  – spantent 15 x 15: min 7 personen
  – spantent 8 x 20 : min. 6 personen
  – Partytent 6 x 12 : min. 4 personen
  – Partytent 6 x 8: min. 3 personen
  – Partytent 5 x 10: min. 3 personen
  – Partytent 5 x 8 : min 2 personen
  Indien dit niet mogelijk is, wordt er een extra bedrag aangerekend.
 • De tenten worden in perfecte staat en zonder enige gebreken aan de huurder ter beschikking gesteld. Eventuele opmerkingen over gebreken moeten bij levering aan de verhuurder overgemaakt worden.
 • De huurder is volledig aansprakelijk voor eventuele beschadiging of diefstal van de tenten, zelfs in geval van overmacht.
 • De huurder is vanaf het moment van plaatsing verantwoordelijk voor de gehuurde materialen.
 • Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de tenten. Onder hittebronnen wordt verstaan: barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke. Voor het verwarmen van de tenten is de huurder verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelingen te treffen en goedgekeurde apparatuur te gebruiken.
 • Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven 70km/u of in geval van storm dient de tent worden afgebroken om schade te voorkomen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door storm of ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf, of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden.
 • Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes en schroeven aanbrengen op de gehuurde artikelen is ten strengste verboden.
 • De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven.